งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าที่ลงจำหน่าย อาหาร ในบริเวณเกาะกลางน้ำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 30 ครั้ง


    วันที่ 15 มีนาคม 2562 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำร้านค้าที่ลงจำหน่าย อาหาร ในบริเวณเกาะกลางน้ำ เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกหลัก สุขาภิบาลอาหาร


ภาพกิจกรรม