นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ภายใต้โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 265 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับงานสุขาภิบาลอาหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และ อาสาสมัครสาธารสุขเขตเทศบาลเมืองฯ จำนวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดคูยาง ชุมชนวังคาง ชุมชนเพชรชูทรัพย์ ชุมชนประชาหรรษา ชมชนบ่อแขก ชุมชนเจริญสุข และร่วมใจพัฒนา ออกเก็บตัวอย่างอาหารร้านค้าในชุมชน เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ภายใต้โครงการตามแนวทางพระราชดำริ สุขาภิบาลอาหารที่ดีในชุมชน ผลพบว่าตัวอย่างอาหารที่ตรวจมีความปลอดภัย สามารถใช้นำมาปรุงอาหารรับประทานได้ ยกเว้นในปลาหมึกกรอบจะพบสารฟอร์มารีนภาพกิจกรรม