โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกหน่วยดูแลบริการประชาชนที่มาพักผ่อนบริเวณเกาะกลางน้ำ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 82 ครั้ง


    วันที่ 18 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกหน่วยดูแลบริการประชาชนที่มาพักผ่อนบริเวณเกาะกลางน้ำ