โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และ อสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนทุ่งสวน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 280 ครั้ง


    วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ประสานงานกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และได้รับความร่วมมือจากแพทย์และทีมงานคลีนิกหมอครอบครัว์รพ.กพ.และทีมอสม.ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนทุ่งสวน. จนได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง


ภาพกิจกรรม