ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ใน ชุมชนหนองรี ชุมชนเพชรชูทรัพย์ และชุมชนวัดกะโลทัย


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2443

เข้าชมแล้วทั้งหมด 676 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ลงพื้นที่ใน ชุมชนหนองรี ชุมชนเพชรชูทรัพย์ และชุมชนวัดกะโลทัย เพื่อประชาคมรับฟังความคิดเห็นเป็นเวทีปรับทุกข์ผูกมิตร ในประเด็นคนไทยไม่ทิ้งกันและชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการพัฒนาชุมชนของตนให้อยู่ดีมีสุข รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่เพื่อสร้างรายได้ หรือสร้างอาชีพใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง หรือ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยแล้ว และ ผู้มีรายได้น้อย แต่ยังมิได้ลงทะเบียนขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด วันที่ และสถานที่ ได้ที่ประธานชุมชน หรือผู้แทนชุมชน ทุกชุมชน หรือ โทรสอบถามได้ที่ กองการสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 055-718200 - 113


ภาพกิจกรรม