โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ในชุมชนเจริญสุข


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 328 ครั้ง


    วันที่ 26 มี.ค 62 งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนเจริญสุข โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอาสาสมัครสาธารณสุข และกลุ่มเป้าหมายในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ภาพกิจกรรม