กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 265 ครั้ง


    วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver : CG) เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ในโครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุเครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัย ชั้น 4 ตึกอาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชรภาพกิจกรรม