โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมให้การดูแล ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชุมชนวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 305 ครั้ง


    วันที่ 28 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยปฏิบัติงานสาธารณสุขออกเยี่ยมให้การดูแล ฟื้นฟูสภาพผูป่วยโรคหลอดเลือดสมองชุมชนวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม