เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 260 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง โดย กองการคลัง ร่วมด้วยบุคลากรของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โยมี นางศศิธร ศิริพงษ์ รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจักกิจกรรมดังกล่าว


    สำหรับการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สร้างความเข้าใจในเรื่องของการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และเรื่องอื่นๆ


ภาพกิจกรรม