นางพรลภัส สิทธิเขต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มาช่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี


เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 281 ครั้ง


    วันที่ 28 มีค. 62 นางพรลภัส สิทธิเขตเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากคลินิกหมอครอบครัวชากังราว โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้มาช่วยตรวจสุขภาพฟันให้แก่เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุ และให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กแก่ผู้ปกครอง ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม