โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 343 ครั้ง


    วันที่ 3 เม.ย 62 งานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับงานแพทย์แผนไทย ออกดำเนินการดูแลติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม