กองอำนวยการเกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่อเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาพักผ่อนบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 95 ครั้ง


    วันที่ 4 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการ ณ กองอำนวยการเกาะกลางแม่น้ำปิงเพื่อเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาพักผ่อนบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง


ภาพกิจกรรม