ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 169 ครั้ง


    วันที่ 6 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม