ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดูแลความสะอาดบริเวณวัดคูยาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 105 ครั้ง


    วันที่ 8 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดูแลความสะอาดบริเวณวัดคูยาง


ภาพกิจกรรม