กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการจองล็อคร้านค้าที่จะจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 122 ครั้ง


    วันที่ 9 เมษายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการจองล็อคร้านค้าที่จะจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และพร้อมให้ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้วางไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการจองล็อคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพกิจกรรม