เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจเกาะกลางน้ำเรื่องการขายกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง ,การติดป้ายราคาสินค้า


เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 154 ครั้ง


    วันที่ 9 เมษายน 2562 งานสุขาภิบาล และงานนิติการ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจเกาะกลางน้ำเรื่องการขายกระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง ,การติดป้ายราคาสินค้า


ภาพกิจกรรม