การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 53 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2562 เวลา 09:00 น ณ สถานที่บริเวณห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร โดยมีนายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี มีนายพลเชื้อทหารหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชรและในนามคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงาน


     เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 โดยมีการดำเนินมาตรการ 3 ช่วงคือช่วงประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 11 มีนาคมถึง 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มขัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรได้ยกระดับความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระจังหวัดและได้เตรียมความพร้อมการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2562 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนของจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด และระดับอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์พ. ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเน้นมาตรการป้องกันบังคับใช้กฎหมายและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดในทุกเส้นทางตลอดจนเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครภาคประชาชนโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มากที่สุด สำหรับกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้มีกิจกรรมหลายรูปแบบประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการ ด้านความปลอดภัยทางถนนการปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกคนให้มีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย บริษัท ห้างร้าน โรงงานมูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ภาพกิจกรรม