กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการติดตั้งซุ้มพวงมโหตร บริเวณสะพานข้ามเกาะกลางแม่น้ำปิง เพื่อต้อนรับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 49 ครั้ง


    วันที่ 11 เมษายน 2562 กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการติดตั้งซุ้มพวงมโหตร บริเวณสะพานข้ามเกาะกลางแม่น้ำปิง เพื่อต้อนรับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ภาพกิจกรรม