เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทรายและการทำบุญอุทิศบุญกุศลบรรพบุรุษ ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 55 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับประชาชนชาวชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทราย และการทำบุญอุทิศบุญกุศลบรรพบุรุษ ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง กำแพงเพชร นำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และประธานชุมชนทั้ง 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันนำทรายไปก่อเป็นรูปเจดีย์ พร้อมทั้งประดับธงหลากสี มีธูปเทียนและดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระ อีกทั้งกิ่งไผ่สูง ที่ประดับด้วยพวงมโหตรหลากสีสัน เพื่อร่วมประเพณีก่อเจดีย์ทรายที่วัดบางกลางเมืองกำแพงเพชร ซึ่งชาวชุมชนได้ถือปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างยาวนาน แม้ว่าสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ชาวชุมชนทุกคนก็ไม่ท้อถอย ต่างร่วมด้วยช่วยกันก่อเจดีย์ทราย กันอย่างสวยงาม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อย่างสามัคคี ส่วนผู้สูงอายุก็มาร่วมงานบุญนี้ด้วยเช่นเดียวกัน และได้รับการดูแลจากบุตรหลาน ประเพณีนี้ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ นี้สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่าการเข้าไปในวัดแต่ละครั้งจะมีดินทรายติดกลับออกมาด้วยทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อถึงวันสงกรานต์ ต้องขนทรายกลับคืนเข้าวัดเป็นการชดเชย ทรายที่ก่อพระเจดีย์จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆต่อไปภาพกิจกรรม