เทศบาลเมืองกำแพงเพชร สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 58 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ที่หอประชุมวัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 และ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอพรจากผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นการพบปะกันเนื่องจากวันนี้จะมีผู้สูงอายุมาร่วมงาน หลายร้อยคนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากรดน้ำดำหัวขอพรแล้ว เป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคม ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ ในโอกาสเดียวกันนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้แก่ ผู้สูงอายุเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ผู้สูงอายุ ครองรัก ครองเรือน และผู้สูงอายุ สุขภาพดี ฟันขาวภาพกิจกรรม