พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 9 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 27 ชุมชน ร่วมในพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมขบวนแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ และขบวนแห่นางสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ทั้ง 27 ชุมชน ร่วมกันตกแต่งรถขบวนแห่อย่างสวยงาม โดยมี พระคุณเจ้าได้ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชน ทั่วเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยขบวนได้เคลื่อนไปรอบเมือง เพื่อนำผ้าไปห่มองค์เจดีย์วัดพระบรมธาตุ พระอารมหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและจัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวให้เกิดความรัก ความเข้าใจสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัว ในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชนที่ให้การสนับสนุนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเมืองกำแพงเพชรให้คงอยู่สืบไปภาพกิจกรรม