ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดถนน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 120 ครั้ง


    วันที่ 17 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดถนน บ้านพัก ส่วนราชการต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม