ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 200 ครั้ง


    วันที่ 17 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการเก็บกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม