ฝ่ายรักษาความสะอาด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 121 ครั้ง


    วันที่ 22 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม