กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม วันเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 181 ครั้ง


    วันที่ 22 เมษายน 2562 กองสาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เตรียมจัดกิจกรรม วันเทศบาล


ภาพกิจกรรม