ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 138 ครั้ง


    วันที่ 22 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม