งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ เกาะกลางน้ำ เก็บกิ่งไม้ถนนต่างๆและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 106 ครั้ง


    วันที่ 23 เมษายน 2562 งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ เกาะกลางน้ำ เก็บกิ่งไม้ถนนต่างๆและทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม