ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และทำความสะอาดริมปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 25 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะ และทำความสะอาดริมปิง


ภาพกิจกรรม