โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในชุมชนร่วมใจพัฒนา


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 285 ครั้ง


    วันที่ 25 เม.ย. 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ออกดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ และหลอดเลือด ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชนร่วมใจพัฒนา โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก อสม.และกลุ่มเป้าหมาย


ภาพกิจกรรม