ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ และประชุมประจำเดือนเมษายน 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 112 ครั้ง


    วันที่ 25 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ และประชุมประจำเดือนเมษายน 2562


ภาพกิจกรรม