ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 97 ครั้ง


    วันที่ 25 เมษายน 2552 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม