ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็ยขยะ กิ่งไม้และเศษวัสดุข้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 144 ครั้ง


    วันที่ 26 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็ยขยะ กิ่งไม้และเศษวัสดุข้างสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม