ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดิน ทำความสะอาดบริเวณถนนริมปิง


เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 103 ครั้ง


    วันที่ 26 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแซะดิน ทำความสะอาดบริเวณถนนริมปิง


ภาพกิจกรรม