กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำดีด้วยหัวใจ


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 114 ครั้ง


    วันที่ 29 เมษายน 2562 กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานต้นรวงผึ้ง พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม