ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ดำเนินการพรมน้ำ ถนนวิจิตร 1 และ 2 เพื่อลดไอร้อนจากถนน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 183 ครั้ง


    วันที่ 29 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่ดำเนินการพรมน้ำ ถนนวิจิตร 1 และ 2 เพื่อลดไอร้อนจากถนน