งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ที่ได้มายื่นคำร้องขอใบอนุญาต


เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 128 ครั้ง


    วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ที่ได้มายื่นคำร้องขอใบอนุญาต


ภาพกิจกรรม