งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบล็อคจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดต้นโพธิ์


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 111 ครั้ง


    วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบล็อคจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดต้นโพธิ์


ภาพกิจกรรม