ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 128 ครั้ง


    วันที่ 30 เมษายน 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้าง ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และล้างรถขยะ หลังใช้งาน


ภาพกิจกรรม