ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างตามชุนชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 97 ครั้ง


    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างตามชุนชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม