ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะหลังอำเภอ และ บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 2


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 115 ครั้ง


    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะหลังอำเภอ และ บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาล 2


ภาพกิจกรรม