ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่พรมน้ำถนนวิจิตร 1 ถึง 2 และถนนหน้าโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อลดไอร้อนจากถนน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 129 ครั้ง


    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติหน้าที่พรมน้ำถนนวิจิตร 1 ถึง 2 และถนนหน้าโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อลดไอร้อนจากถนน