ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการดูแลความสะอาดภายในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 83 ครั้ง


    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการดูแลความสะอาดภายในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม