โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 286 ครั้ง


    วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม