งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าให้ใช้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 240 ครั้ง


    วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากพาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด และบมจ.ธนาคารกรุงไทย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าให้ใช้สมัครใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” แบบ One Stop Service เพื่อให้ร้านค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สามารถรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้


ภาพกิจกรรม