ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างและความสะอาดภายในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 147 ครั้ง


    วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างและความสะอาดภายในเขตเทศบาล


ภาพกิจกรรม