พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ( ท.3 วัดช้าง คัพ ครั้งที่ 3 ) ประเภทประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ ประจำปี 2561


เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 101 ครั้ง


    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ( ท.3 วัดช้าง คัพ ครั้งที่ 3 ) ประเภทประชาชนชาย ไม่จำกัดอายุ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายโจม ฐิตะชนภัค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดโดยนายทรงพล ไม้หอม ประธานชมรมฟุตบอล 7 คน หญ้าเทียม มีทีมที่เข้าร่วมเข้าการแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม โดยมีเงินรางวัลดังนี้ ชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 2,000 บาท ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 พฤษภาคม 2562


     โดยมีวัตตุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อความเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านสติปัญญา วุฒิภาวะ ตลอดจนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มีความสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย และได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา เป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของผู้ปกครอง และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภาพกิจกรรม