ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 88 ครั้ง


    วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะตกค้างในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม