ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 197 ครั้ง


    วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล และล้างรถขยะหลังใช้งาน


ภาพกิจกรรม