งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการตลาดและร้านค้าในตลาดไนท์ ตามการร้องเรียนเหตุรำคาญจากประชาชน


เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 110 ครั้ง


    วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. งานสุขาภิบาลฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการตลาดและร้านค้าในตลาดไนท์ ตามการร้องเรียนเหตุรำคาญจากประชาชน


ภาพกิจกรรม