ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562


เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562

เข้าชมแล้วทั้งหมด 305 ครั้ง


วันที่ 8 พ.ค 2562 นางปัทมา พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 จากทีมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรโดยทีมคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณพัฒนาการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรต่อไปภาพกิจกรรม